Contact Us

Shenzhen ShenFusion Business Service Co.,Ltd.


Tel: +86-755-27776516

Phone: +86-19925412614

Fax: +86-755-27776516

E-Mail: hikaru.8765@gmail.com

Web: www.usamorho.com

Address: Hourui Xin, Hourui Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen 228 Hourui Hua Ting, No.12 Ruili RoadSend Inquiry